Dział porad

Porady z dziedziny ginekologii. Artykuły, które przydają się każdemu.

Bezoperacyjne leczenie mięśniaków macicy – octanem uliprystalu

Bezoperacyjne leczenie mięśniaków macicy – octanem uliprystalu

Octan uliprystalu jest wskazany w leczeniu przedoperacyjnym umiarkowanych i ciężkich objawów mięśniaków macicy występujących u kobiet dorosłych w wieku rozrodczym. W leczeniu stosuje się jedną tabletkę 5 mg przyjmowaną doustnie raz na dobę przez okres do 3 miesięcy.

Octan uliprystalu wywiera bezpośrednie działanie na mięśniaki, powodując redukcję ich wielkości na drodze hamowania proliferacji komórek.

To 3-miesięczne leczenie można raz powtórzyć. Ponowne leczenie należy rozpocząć możliwie jak najszybciej podczas drugiej miesiączki po zakończeniu pierwszego cyklu leczenia.

Cykle leczenia należy zawsze rozpoczynać w ciągu pierwszego tygodnia miesiączki.

Długość leczenia nie powinna przekraczać 2-3 miesiące .

Po 3 miesięcznym leczeniu około 50% pacjentek nie musi być operowana! (WYNIK BADAŃ REJESTRACYJNYCH).

Przed podaniem leku bezwzględnie należy wykluczyć ciąże .Pacjentka powinna być dokładnie zdiagnozowana ginekologicznie USG do pochwowo  oraz badanie ginekologiczne z oceną endometrium oraz wielkości mięśniaka. Należy określić stopień krwawienia z dróg rodnych oraz wykluczyć na podstawie badania histo-patologicznego krwawienie patologiczne.

Krwawienie z dróg rodnych o nieznanym pochodzeniu lub o etiologii innej niż związana z mięśniakami macicy tzn Rak macicy, szyjki macicy, jajnika lub piersi.

Brak zaleceń dotyczących dostosowania dawki produktu leczniczego u pacjentów z łagodnym lub umiarkowanym zaburzeniem czynności nerek oraz wątroby

Nie zaleca się stosowania u kobiet z ciężką astmą oskrzelową niedostatecznie wyrównaną za pomocą doustnie przyjmowanych glikokortykosteroidów.

Należy poinformować pacjentki o tym, że przyjmowanie octanu uliprystalu prowadzi zwykle do znacznej redukcji utraty krwi miesiączkowej lub do braku miesiączki w ciągu pierwszych 10 dni leczenia. W przypadku utrzymania się nadmiernego krwawienia pacjentki powinny poinformować o tym lekarza. Miesiączka powinna wystąpić w ciągu 4 tygodni od zakończenia cyklu leczenia.

W badaniach obserwowano statystycznie znaczącą różnicę w redukcji utraty krwi miesiączkowej na korzyść pacjentek leczonych octanem uliprystalu w porównaniu z placebo (patrz tabela 1 poniżej), co skutkowało szybszym i bardziej skutecznym leczeniem niedokrwistości w porównaniu z przyjmowaniem samego żelaza. U pacjentek leczonych octanem uliprystalu następowała także większa redukcja wielkości mięśniaka (na podstawie badania metodą rezonansu magnetycznego).

Analizując całość badań klinicznych powyższego leku będzie na pewno podstawą do leczenia zachowawczego mięśniaków macicy ewentualnie po redukcji masy do mniej inwazyjnego leczenia operacyjnego .

Dodaj komentarz