All Posts tagged macicy

Bezoperacyjne leczenie mięśniaków macicy – octanem uliprystalu

Bezoperacyjne leczenie mięśniaków macicy – octanem uliprystalu

Octan uliprystalu jest wskazany w leczeniu przedoperacyjnym umiarkowanych i ciężkich objawów mięśniaków macicy występujących u kobiet dorosłych w wieku rozrodczym. W leczeniu stosuje się jedną tabletkę 5 mg przyjmowaną doustnie raz na dobę przez okres do 3 miesięcy.

Octan uliprystalu wywiera bezpośrednie działanie na mięśniaki, powodując redukcję ich wielkości na drodze hamowania proliferacji komórek.

To 3-miesięczne leczenie można raz powtórzyć. Ponowne leczenie należy rozpocząć możliwie jak najszybciej podczas drugiej miesiączki po zakończeniu pierwszego cyklu leczenia.

Cykle leczenia należy zawsze rozpoczynać w ciągu pierwszego tygodnia miesiączki.

Długość leczenia nie powinna przekraczać 2-3 miesiące .

Po 3 miesięcznym leczeniu około 50% pacjentek nie musi być operowana! (WYNIK BADAŃ REJESTRACYJNYCH).

More